Välj en sida

Vilken finansieringsform passar ert företag?

finansieringsguiden

Vilken finansieringsform är bäst?

>
Företagslån
Fakturaköp
l
Fakturabelåning
Checkkredit
Kreditkort

Identifiera rätt finansieringsform för ditt företag

Det finns flera sätt att finansiera ett företag och dess verksamhet. Till exempel kan du göra detta genom att ta ett företagslån. Men du kan även finansiera din befintliga verksamhet med hjälp av fakturaköp, eller fakturabelåning. Ytterligare två möjliga alternativ är att teckna en checkkredit eller att ansöka om ett kreditkort för företag. 

Vilket av ovan nämnda alternativ som är det rätta för dig dig och ditt företag beror på flera olika faktorer. Till exempel bör du fundera på varför ditt företag är i behov av finansiering, hur skyndsamt du behöver den och vilken säkerhet du kan erbjuda långivare.

Nedan kikar vi närmare på fem populära finansieringsalternativ samt diskuterar för- och nackdelarna med dessa! De alternativ som vi kommer belysa är:

 • företagslån
 • fakturaköp
 • fakturabelåning
 • checkkredit
 • kreditkort för företag.

Företagslån är en finansieringsform men inte den enda

Företagslån är ett av de vanligaste sätten att finansiera ett företag. Detta är en finansieringsform som lämpar sig bäst för etablerade affärsverksamheter som har en god kreditvärdighet och kan erbjuda långivaren säkerhet. Men även helt nystartade företag kan ibland beviljas dessa lån, förutsatt att ägaren kan gå i personlig borgen för lånet.

Ett lån av detta slag har vanligtvis en relativt låg ränta och förmånliga villkor. Nackdelen är att det ibland kan vara svårt att beviljas ett företagslån. Generellt sett behöver du som driver företaget ha en hög kreditvärdighet. Dessutom bör företaget ha försäljningsintäkter samt åtminstone ett par års finansiell historik. Ibland kan det dock räcka med att VD går i personlig borgen samt att långivaren bedömer att affärsidén är sund.

Fakturaköp eller fakturabelåning

Fakturaköp och fakturabelåning är två finansieringsformer som i hög grad liknar varandra. Båda används för att förbättra kassaflödet utan att låna pengar genom ett företagslån. Bägge dessa alternativ har dock vissa för- och nackdelar gentemot varandra. Därför bör du som företagare välja den finansieringsform som bäst passar just ditt företags ändamål.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att kundfakturor säljs till ett factoringbolag. De bolag som ägnar sig åt att köpa företags fakturor är alltså långivare och lånar ut pengar till ditt företag. Men till skillnad från vid ett vanligt banklån används fakturorna här som säkerhet.

Ditt företag kan genom fakturaköp sälja obetalda fakturor till factoringbolaget. När detta görs stärks kassaflödet och ditt företag frigör kapital för investeringar eller andra ändamål. De sålda fakturorna ger dig nämligen en förtida betalning av factoringbolaget. I utbyte behåller de en liten andel av fakturabeloppet. Din kund betalar alltså inte dig utan gör istället betalningen till det factoringbolag som du samarbetar med.

Fakturabelåning

Fakturabelåning är likt fakturaköp ett sätt för ditt företag att få pengar för kundfakturor i förtid. Detta istället för att behöva vänta på att kunden ska betala fakturorna. Men vid en fakturabelåning lånar företaget istället pengar av långivaren. Kundfakturorna används helt enkelt som en säkerhet för lånet.

Genom att belåna fakturor kan ditt företag alltså få låna pengar av en långivare. Fakturorna ger långivaren en säkerhet som sänker kreditrisken. Belåningsgraden för fakturor kan variera mellan olika långivare. Den ligger vanligtvis på mellan 70 % och 80 %.

Är fakturaköp eller fakturabelåning rätt för mitt företag?

När du väljer dessa båda finansieringsformer och känner dig rådvill kan du resonera så här:

 • Fakturaköp är ofta ett mer skyndsamt sätt att få finansiering jämfört med att ansöka om ett företagslån. Dessutom ligger inte lika stor vikt vid ditt företags kreditvärdighet utan snarare är din kunds dito den springande faktorn. Att sälja fakturor är ett flexibelt sätt att finansiera företaget men likt övriga finansieringsformer har det en kostnad. Dessutom kan det göras med eller utan regress och det är viktigt att känna till skillnaden.
 • Fakturabelåning låtar dig belåna kundfakturor och även detta alternativ ger dig ofta snabb tillgång till det lånade kapitalet. För- och nackdelarna med denna finansieringsform är i stort sett desamma som för ett fakturaköp. Ditt företags kreditvärdighet är inte av yttersta vikt då kundfakturorna ger långivaren en säkerhet. Men om du vill finansiera ett större inköp kan ett företagslån vara en bättre lösning.
 • En checkkredit är ytterligare en finansieringsform som kan hjälpa ditt företag att jämna ut kassaflödet. Läs mer om denna företagskredit nedan!

Checkkredit

En checkkredit är en kreditlina för ditt företag som erbjuder en flexibel finansieringslösning. Den ger företaget en kredit som kan nyttjas vid behov. När det belopp som lånas genom krediten betalas tillbaka finns checkkrediten kvar. Det betyder att ditt företag kan låna pengar om och om igen via denna kreditlina. Här har du som företagare stor frihet när det kommer till hur och när kapitalet ska lånas och användas.

Vanligtvis tar långivaren endast ut en ränta på det belopp som används. Vissa långivare tar dock även ut en avgift varje gång du använder checkkrediten. I vissa fall kan det också finnas en startavgift samt en årlig eller månatlig avgift oavsett om krediten används eller ej. Därför är det viktigt att du noggrant läser igenom villkoren och är införstådd med hur avgiftsstrukturen ser ut.

En checkkredit är en flexibel finansieringsform som kan jämna ut toppar och dalar i kassaflödet. Tre alternativ som kan ha en liknande effekt är fakturaköp, fakturabelåning och ett kreditkort för företaget.

Ska istället en större investering göras? Eller vill du kunna finansiera en stor engångspost på kostnadssidan? Då kan ett företagslån vara ett mer lämpligt finansieringsalternativ.

Kreditkort för företag

Ett kreditkort för företaget är precis vad det låter som: ett kort som är kopplad till en kredit. Detta är ett bra alternativ när du till exempel vill:

 • betala för dagliga inköp som görs till ditt företag
 • göra inköp online
 • täcka oförutsedda utgifter
 • finansiera annonser eller annan marknadsföring.

En potentiell nackdel med denna lösning är att ett kreditkort ofta har höga avgifter.

Qreds finansieringsformer hjälper svenska företag att växa och frodas

Qred är en långivare som erbjuder ditt företag flera sätt att finansiera verksamheten. Vi tillhandahåller såväl helt vanliga företagslån som fakturaköp, fakturabelåning och checkkredit. Dessutom har vi tagit fram ett kreditkort för företag som kan underlätta för dig att göra digitala inköp m.m.

Kontakta en av våra representanter för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa och frodas!

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Qred är registrerat hos finansinspektionen

 

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär det att finansiera en faktura?

Att finansiera en faktura innebär att man får loss kapitalbeloppet redan inom några dagar från fakturan är skapad. På detta sätt kan man som företag arbeta med pengarna istället för att binda upp dem hos kund. Man ökar kassaflödet och kan använda resurserna på att investera tillbaka i verksamheten.

Vilka finansierings former finns det?

Det finns en hel del olika typer av finansieringsformer och det är utifrån behov man har som speglar vilken form man bör använda. Om man ska köpa en maskin eller ny bil till företaget passar kanske ett företagslån eller en checkkredit bättre mot om man behöver få ett jämnare kassaflöde så passar factoring lösningen bättre.

Vilka företag kan få hjälp med finansiering?

Oavsett om du har en enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag kan du få hjälp med finansiering av ditt företag.

Vad är fakturafinansiering?

Fakturafinansiering är en finansieringsmetod där en kundfakturan finansieras och får utbetalt direkt istället för att vänta att få betalt av mottagaren inom förfallodatumet. På detta viset får kunden betalt inom 24-timmar istället för att vänta 30, 60 eller 90 dagar.

         

Qred Factoring AB
559221-0180
Tulegatan 15
113 53 Stockholm
 Kontakta oss
010-138 83 53
factoring@qred.com

Copyright 2020 - Qred Factoring AB, All rights reserved.

ekonomibloggar.nu