Finansieringsguiden

Finansieringsguiden.com är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till inkassotjänster.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Finansiering

Finansiering genom Fakturify ger er möjlighet att finansiera ert företag med hjälp av Fakturaköp, Fakturabelåning, Inkasso och Företagslån.

Villkor Finansiering

- Räntor från 1%

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Vi tar hela risken

- Utbetalning inom 24 h

FinansieringVad är finansiering?
De flesta företag behöver kapital för att kunna starta upp eller utveckla verksamheten. Först och främst är det företagets ägare som står för den ekonomiska risken, men andra finansieringskällor är ofta nödvändiga för att möjliggöra verksamhetens utveckling. Det finns många olika slags finansieringsmetoder och beroende på verksamhetens förutsättningar och utmaningar som företaget står inför finns det för- och nackdelar med de olika alternativen. Därför är det viktigt att göra en affärsplan och budget, dels för att utomstående aktörer ska våga satsa på verksamheten, dels för att få en överblick av vad för slags kapitalbehov företaget har.


Olika finansieringsmetoder
Beroende på vad företaget har för utmaningar och behov finns det olika lösningar. Om verksamheten är lönsam i grunden men har likviditetsproblem på grund av att kapitalet är bundet i kundfakturor kan företaget använda sig av olika betalningslösningar som fakturaköp, fakturabelåning eller avtalsfinansiering. En annan vanlig situation är att företaget behöver kapital för att kunna leverera ordern till kunden. Orderfinansiering innebär att ett finansbolag hjälper företaget att finansiera inköp och investeringar tills kunden har betalat. Dessa lösningar förbättrar företagets likviditet markant eftersom att det slipper vänta i 30, 60 eller 90 dagar på att kunden ska betala.


Om företaget behöver en större summa pengar för att kunna investera, utöka verksamheten eller förbättra bolagets likviditet är företagslån ett alternativ som kan möjliggöra detta. Ett företagslån kan liknas med när en privatperson ansöker om ett lån, fast skillnaden är att lånet är specialanpassat för företag. Vanliga krav för att företagen ska få låna är att de ska ha en viss årsomsättning och varit verksamma i minst ett år. Vissa långivare vänder sig till större företag medan andra riktar in sig på mindre nystartade företag som behöver kapital för att komma igång med verksamheten. Företagen kan antingen ansöka om lån hos en bank eller ett finansbolag. Beroende på lånets och företagets storlek kan räntan variera. Därför är det bra att vända sig till flera långivare för att se vad det finns för olika alternativ. Vanligtvis återbetalas lånet månadsvis tills hela summan är betald.


Bankerna erbjuder även en tjänst som kallas företagskredit eller checkkredit. Checkkredit är en tilläggsfunktion till företagets checkkonto som innebär att företaget när som helst kan låna upp till ett visst belopp (limit). Företaget kan själv välja hur mycket eller hur lite som ska lånas, upp till den avtalade limiten. Lösningen används ofta för att öka rörelsekapitalet om företaget tillfälligt har en dålig likviditet. Checkkredit kan exempelvis användas för att hantera påfrestningen som löneutbetalningen innebär på likviditeten. Vanligtvis betalar företaget en avgift på 0,2 - 2% av limiten och ränta på delen av krediten som utnyttjats.


Om företaget behöver göra ett större inköp så som en maskin eller ett fordon men inte har kapital till att göra inköpet är leasing ett bra alternativ. Leasing innebär att finansbolaget köper och blir ägare av produkten och att ett hyresavtal upprättas med företaget som får rätten att nyttja produkten.


De olika finansieringsformerna är alltså utformade för olika situationer. Därför är det viktigt att företaget gör en ordentlig behovsanalys för att kunna välja en finansieringsform som ger företaget största möjliga stöd för att utvecklas och växa.

finansiering